No.4963女神王馨瑶yanni白色连衣短裙露红色内衣配原色丝袜诱惑写真[71P]_王馨瑶_秀人网

No.4963女神王馨瑶yanni白色连衣短裙露红色内衣配原色丝袜诱惑写真[71P]_王馨瑶_秀人网

芍药协草枣,所以化阳。卤莽虽成,玄妙尽失,于道何合,于名何符?

下瘀血汤产妇有瘀血着脐下,非阴虚血热之比,无需乎丹皮芒硝,既服枳实芍药散而不愈,自非大黄不能下夺,桃仁虫逐瘀而不峻,于产妇最宜,虽用大黄而蜜丸酒煮,用缓其性,仍所以顾产后之虚也。西医谓肾主生溺,其图将肾竖割之,内有万锥漏斗肾盏等名,下有溺管,肾之外廓,亦无进溺之口,溺固为肾生矣。

柴胡乃从阴出阳之药,香气彻霄,轻清疏达,以治伤寒寒热往来,正为符合。用干姜者,肺寒非干姜不温也。

周慎斋主肝右者也,云一人病左胁痛,后传之右当不起,痛传于右,邪入脏矣。 据此,薏苡决非纯白。

此皆于杏仁无与者。吾恐容川所谓根源容川之于内经仲圣书,宜活看者,偏板看之。

若阴虚津枯,责效于白术,则白术谢不敏矣。且心腹结气伤中伤饱,若非胃络脉绝,亦岂麦冬所能治。

Leave a Reply