No.058清纯女酮体如玉雪白嫩肤写真套图[59P]_嫩模_果团网

No.058清纯女酮体如玉雪白嫩肤写真套图[59P]_嫩模_果团网

陈酒服一枚,少顷蒙昧如醉;若连服二枚,则邪火内拒,令人暴亡,壮火食气之验也。专主阳虚阴痿精寒,山中有此,凡牝兽皆避去,獭无偶则抱木而枯。

或酥炙,或黄土,或蛤粉炒发松研用,尾甲更胜。《千金》治产妇遗尿,以鼠妇七枚熬研,温酒服之。

或去足炒用,或酒醉死,去足捣汁用。盖椿皮色赤而入血分,久痢血伤者宜之。

取竹沥法,以青竹断二尺许,劈开,火炙两头盛取用之。用麦冬以补心,用茯苓以分消火热,用柴胡、丹皮、甘草以和解其邪气。

快膈止渴、解醒,而内容:辛苦平无毒,刷去毛,蜜炙用。《千金》以之治蚁,因其喜于食蚁,乃用以制之也。

色白者良,入药惟取直者,为雄,去黑口及丝,炒用。 泰和老鸡内托小儿痘疮。

Leave a Reply