SNIS-601 - 小野寺梨纱2016年番号 おま●こ、くぱぁ

SNIS-601 - 小野寺梨纱2016年番号 おま●こ、くぱぁ

功专发散,食多神昏。盖蛤蜊人所常食,其壳多而易取。

今人多与乌药摩服,走散滞气。故今南人食粳为常,北人食粟不缺。

古谓目下有窍,夜能视物者是尔。烘燥烧灰,和肚屎末;分匀调酒,每空心顿服二钱。

寒冬入深穴藏蛰,充饥舐自掌为飧。又单末蜜丸水吞,令面光时气不染。

故读者不免启两端之疑,犹必求归一之说也。杀虫去疳,镇心明目。

疗妇人胎动不安,治小儿胸腹坚满。诸论纷纭,难指孰是。

Leave a Reply